Ako Schudnúť

Poradenstvo pre vnútornú a vonkajšiu výživu.

STRAVA

                                               

 


Život nemôže existovať sám o sebe zo svojej podstaty. Je závislý na tom, čo organizmus prijíma zo svojho okolia. Prijímanie potravy a následná látková výmena sú základnými znakmi živého organizmu. Spolu s dýchaním a rozmnožovaním sú vlastne jedinými, ktoré odlišujú živý organizmus od neživého. Strava je najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje náš život, jeho dĺžku a kvalitu. Hippokrates napísal :" Nech je strava tvojím liekom a liek tvojou stravou." Bolo to pre 2400 rokmi.

Naša strava bez ohľadu na to ako je pestrá - neobsahuje pre život všetky dôležité živiny v potrebnom množstve a zložení. Hlavnou príčinou je vyčerpanie základných látok z poľnohospodárskej pôdy, moderná úprava, skladovanie potravín a znečistenie prostredia.

Dnes vieme,  že ani správne zložená dostupná strava k zaisteniu všetkých potrebných živín pre náš organizmus nestačí. Životné prostredie je zamorené priemyselnými odpadmi a hnojivami, ktoré sa usádzajú v potravinách. Priemyslovo vyrábané potraviny obsahujú menej špecifických živín / vitamínov, minerálov, enzýmov a špecifických rastliných látok/, ale za to viac umelých prísad.

 

Svet je zamorený do takej miery, že pôvodnú čistú prírodu v ňom už prakticky nenájdeme. V posledných rokoch pribúda ročne niekoľko ton chemických splodín. Niektoré vnikajú do pôdy a iné do ovzdušia. Niekedy ide o látky, ktoré vyvolávajú otravy už množstvom miligramov.Tie prenikajú po dažďoch do pôdy a do vody. Poľnohospodári  "obohacujú" potraviny ďalšími jedmi, ktorými chránia úrodu  pred škodcami a zdravie domácich zvierat chránia antibiotikami. Dokonca vyžadujeme, aby potraviny lepšie vyzerali, dlhšie vydržali a lepšie chutili vďaka obrovskému množstvu potravinových farbív, chemických príchutí a sladidiel. A na svojom tele nechávame, aby si s tým všetkým poradilo samo.

Človek má zažívací tráviaci systém asi 12 krát dlhší ako je dĺžka jeho trupu. Žalúdok človeka má zložitú štruktúru, je podstatne členitejší ako u mäsožravcov. V žalúdku sa potrava mení na potravinovú kašu - tráveninu, ktorá opúšťa  žalúdok za 2 - 4 hodiny. V prípade mäsitej potravy sa táto doba predlžuje, čo spôsobuje zažívacie ťažkosti. Pečeň človeka je schopná neutralizovať minimálne množstvo kyseliny močovej, ktorá sa  tvorí pri trávení živočíšnych bielkovín. Kyselina močová je veľmi toxická látka, ktorá môže v tele človeka spôsobiť  vážne zdravotné poruchy. Pečeň mäsožravcov je schopná neutralizovať 10 - 15 krát  viac kyseliny močovej  ako pečeň človeka. U mäsožravcov je enzým urikáza, ktorá rozkladá kyselinu močovú, človek tento enzým nemá.